BeyondTrust – Password Safe

Popis řešení

Díky čím dál rychlejšímu rozvoji infrastruktur a množství nových zařízení je správa přístupů ke kritickým systémům organizace a management všech hesel noční můrou většiny společností. Nezabezpečené přístupy nebo uniklá hesla navíc otevírají útočníkům cestu do Vaší organizace.

BeyondTrust Password Safe dává bezpečnostním týmům přehled a kompletní kontrolu nad privilegovanými účty ve Vaší organizaci. Systém Password Safe umožňuje bezpečně vyhledat jednotlivá aktiva a privilegované účty, sjednotit a zabezpečit privilegovaná hesla, správu privilegovaných relací + auditování, monitorování  a reporting všech privilegovaných údajů. Password Safe umožňuje organizacím dosáhnout úplné kontroly a odpovědnosti za privilegované účty.

Klíčové vlastnosti

Automatická detekce účtů

Řešení Password Safe Vám umožní skenovat, identifikovat a profilovat všechna aktiva a privilegované účty ve Vaší síti. Tyto pak automaticky zahrne pod centrální správu systému.

Správa a rotace hesel

Vynuťte vyšší úroveň zabezpečení skrze bezpečné ukládání, správu a automatickou rotaci použitých hesel. To vše prostřednictvím centrálního šifrovaného úložiště všech privilegovaných hesel.

Bezagentský management privilegovaných relací

Díky bezagentskému monitoringu a správě privilegovaných relací dosáhnete shody s předpisy (compliance) a využijete auditní stopu pro pozdější přehrátí relací či inspekci logů. Umožněte také oprávněným osobám vstoupit do aktivní relace s možností jejího pozastavení nebo zrušení.

Aplikace – Aplikace (A2A) management hesel

Password Safe odstraňuje hard-coded hesla v aplikacích a skriptech prostřednictvím adaptabilního rozhraní API. Zajišťuje automatické resetování hesel při uvolnění a vynucuje rozsáhlé ovládací prvky zabezpečení pro uzamčení přístupu pouze k autorizovaným aplikacím.

Bezpečná správa SSH klíčů

Získejte větší kontrolu nad Unix a Linux systémy skrze lepší správu SSH klíčů a umožněte na tyto klíče uplatnit stejné postupy, které se používají pro správu a ochranu hesel.

Adaptivní kontrola přístupů

Password Safe Vám umožní vyhodnotit kontext požadavků uživatelů na přístup k privilegovaným systémům ve Vaší organizaci na základě času, lokace nebo data, kdy se chtějí k danému systému přihlásit.

Pokročilá analýza privilegovaných hrozeb

Vyhodnocujte charakteristiku aktiv a chování uživatelů na denní bázi a na případné podezřelé odchylky se nechejte upozornit. Zabudovaný Advanced Workflow Control engine k real-time vyhodnocování potenciálně rizikových faktorů faktorů jako jsou čas, datum či lokace.

Snadnější nasazení

Usnadněte nasazení díky integrovaným skenovacím schopnostem a hardened uzavřeným appliancím s komponenty ověřenými dle FIPS-140-2, AES256 šifrováním a HTTPS/SSLv3 komunikací.