BeyondTrust – Privileged Remote Access

Popis řešení

Zabezpečení, správa a auditing privilegovaných přístupů zaměstnanců, kontraktorů a externích dodavatelů přistupujících do Vaší interní sítě.

To vše skrze jeden nástroj, který usnadní přístup ke vzdáleným systémům a endpointům, ať už se přihlašujete prostřednictvím mobilního zařízení, tabletu, či webového prohlížeče. Privilege Remote Access je rovněž možné integrovat s řešením Password Safe -> díky tomu docílíte vyššího stupně ochrany a vytěžíte z produktů maximum.

Eliminujte celý vektor kybernetických hrozeb

Dejte Vašim zaměstnancům a dodavatelům privilegovaný přístup ke kritickým aplikacím a systémům, bez nutnosti připojení přes VPN. Tím zamezíte potenciálním bezpečnostním mezerém, které útočnící nejčastěji využívají.

Naplňte potřebné požadavky pro docílení shody s předpisy

Skrze komplexní auditní stopu a real-time zaznamenávání relací, docílíte shody nejen s interními předpisy Vaší organizace, ale rovněž s těmi zákonnými.

Dejte zaměstnancům a vendorům takové řešení, do kterého se zamilují!

S Privileged Remote Access uživatelé dostanou intuitivní a přehledný systém, který jim umožní dělat svou práci rychleji a efektivněji – ať již se nachází na pracovních cestách, home-office, nebo v kavárně.

Klíčové vlastnosti

Kontrola nad privilegovanými přístupy

Vynuťte nejnižší potřebnou  míru oprávnění tím, že poskytnete dodavatelům správnou úroveň přístupu.

Monitorování relací

Kontrolujte a monitorujte privilegované relace využívající standardní protokoly RDP, VNC, HTTP/S a SSH spojení.

Zmenšená plochu pro útok

Zmenšete počet útoků tím, že sjednotíte sledování, schvalování a audit všech privilegovaných účtů v jenom nástroji a vytvoříte jedinou přístupovou cestu.

Zabezpečená správa přístupů ke Cloudu

Díky Privileged Remote Access centrálně zabezpečte a spravujte přístupy k jakýmkoli citlivým systémům v Cloudu. Ať už se jedná o Cloud privátní, nebo veřejný.

Integrace s Password Managementem

Vkládejte přístupové údaje k serverům a systémům jedním klikem tak, že uživatel nikdy nemusí vidět text hesla. Možnost integrace s PowerBroker Password Safe, nebo jiným řešením pro správu hesel.

Mobiní & Webové konzole

Používejte mobilní aplikace a web-based konzole kdykoliv a kdekoliv.

Audit & Compliance

Vytvořte auditní stopu, forenzní prohledávání v relacích, a další reportovací funkcionality díky zachytávání detailních dat v real-time, nebo proběhlých nahrávkách a poskytněte usvědčující důkazy v případě incidentů.

Integrace s Identity Management, Change Management a SIEM

Využijte stávající SIEM řešení na sběr dat o proběhlých relacích a změnách v konfiguraci. Integrujte také s change management nástroji a ITSM řešeními. Spravujte oprávnění a autentizaci s AD, LDAP, RADIUS, Kerberos.

Flexibilní deploymen & licencování

Nasazení on-premise (fyzické/virtuální), SaaS, nebo do privátního cloudu s licencováním perpetuálním, nebo subskripcí.