BeyondTrust – Remote Support

Popis řešení

HelpDesk administrátoři jsou pod neustálým tlakem, aby vykonávali více, v čím dál kratším čase a s menším úsilím. S BeyondTrust Remote Support získáte globální řešení #1 na trhu v oblasti podpory HelpDesku a zabezpečené vzdálené správy jakéhokoliv systému či zařízení – nehledě na jeho lokaci kdekoli ve světě.

BeyondTrust podporuje správu Windows, Mac, Linux, iOS, Android, síťových zařízení a jiných externích služeb prostřednictvím jednoho bezpečného nástroje.

Zlepšete efektivitu

Více zařízení, více platforem, lidí a míst. Poskytněte instantní a spolehlivý vzdálený support koncovým uživatelům a zákazníkům ve Vaší síti či mimo ni. S Remote support se nebudete zabývat řešením problémů s konektivitou, ale řešením požadavků Vašich zákazníků. S námi zvládnete více!

Poskytujte nadstandardní servis

Vylepšete úroveň Vašich služeb a spokojenost zákazníků skrze nepřetržitý a vysoce kvalitní vzdálený support koncových uživatelů.

Chraňte svoji firmu

Support týmy potřebují ke své práci administrátorský přístup k desktopům a dalším systémům důležitým pro zachování kontinuity jejich práce. Zabezpečení jejich přístupu je tudíž zcela zásadní pro ochranu Vaší sítě před hrozbami a pro dosažení shody s předpisy (compliance).

Klíčové vlastnosti

Vzdálený přístup & Kontrola

Poskytněte okamžitou vzdálenou asistenci jakémukoliv počítači, serveru nebo mobilnímu zařízení prostřednictvím sdílené obrazovky a vzdálené kontroly nepřetržitě a odkudkoliv.

Výkonost & Škálovatelnost

Zažijte plnou automatizaci stávajících procesů a efektivně spravujte přístup ke stovkám / tisícům zařízení.

Customizace & Branding

BeyondTrust Vám umožní dále rozvíjet stávající firemní značku – včetně customizovaných úprav úrovně Vámi nabízených služeb, supportu a chatu.

Role & Administrátorké oprávnění

Spravujte jednotlivé uživatelské role a druhy oprávnění! Ujistěte se, že mají Vaši administrátoři dostatečná oprávnění pro jimi vykonávanou roli a zamezte případnému zneužití privilegií.

Auditování & Compliance

Logujte všechny relace pro zachování ucelené auditní stopy, včetně real-time reportingu aktivit a video logů proběhlých relací, pro případnou pozdější inspekci

Integrace

Integrujte Remote Support s CRM, ITSM, SIEM a nástroji na správu hesel. Rovněž můžete využít BeyondTrust open APIs k tvorbě customizovaných integrací.